Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6

Vítejte na stránkách společnosti Hypro!

Obchodní značka Hypro vznikla zkrácením názvu iminokyseliny hydroxiprolin, která se ve významném množství nachází pouze v kolagenu. Tento název jsme si vybrali pro nově založenou privátní společnost v tehdejším Československu. Hlavní aktivitou je výzkum a výroba atelokolagenu, což je upravený kolagen bez telopeptidů, koncových částí molekul kolagenu. Telopeptidy obsahují mezidruhové rozdíly, které jsou zdrojem antigenů u různých živočišných druhů. Kolagen zbavený telopeptidů je neimmunologický materiál. Biokompatibilní atelokolagen a způsob jeho přípravy je výsledkem našeho vlastního výzkumu a předmětem Patentu 276891, který byl vydán 31. prosince 1992. Protože je tento den také posledním dnem existence federace, získali jsme pravděpodobně i poslední československý patent.

13.4.2016

OMEZENÍ ZPŮSOBU PLATBY

V souladu s ustanovením § 11a zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, prodávající sděluje, že přijímá pouze platby převodem na bankovní účet prodávajícího, č.ú.: 195300029/0300. Variabilní symbol bude sdělen v akceptaci objednávky. S úhradou kupní ceny poukázáním na účet prosím vyčkejte na akceptaci objednávky.

10.7.2016

Dotazník spokojenosti zákazníka

Vážený zákazníku, v rámci zlepšování produktů a poskytovaných služeb, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku spokojenosti s našimi zdravotnickými prostředky.